Медиком - социал е основана през 1993г. като специализирана агенция за социални услуги. Медиком - социал e една от първите агенции, която започва да предлага на пазара на труда болногледачки, детегледачки и домашни помощници.


     Ключът към нашия успех е в разбирането на проблемите, които нашите клиенти имат с грижите за върастни или болни близки и родители, при отглежането на деца и в поддържането на домакинството.
Ние предлагаме комплексна услуга - всичко под един покрив, с която целим:


     • Да осигурим битовия, административния, медицинския и социалния аспект в грижата за възрастни и болни хора;


     • Да окажем помощ на работещите майки, като гарантираме почасова или целодневна грижа за Вашето дете.


     • Да Ви отменим в поддържането на домакинството.


     Доказателството, че ценим нашите клиенти, е в сериозния психологически и професионален подбор на кадрите. Рисковете от неквалифициран персонал се преодоляват чрез финално интервю.

 

 

     Клиентът се среща с подбрания специалист и дава съгласието си да работи с него. МЕДИКОМ - СОЦИАЛ поема гаранция за смяна на кандидата в случай, че клиентът не е доволен от трудовото му представяне.

 

     Осигурете за себе си и за своите близки спокойствие, сигурност и свободно време!


     МЕДИКОМ-СОЦИАЛ е на разположение за Вашата заявка.

 

ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ, ГРИЖИ ЗА БОЛНИ, ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ, ГЛЕДАНЕ НА БОЛНИ, ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПО ДОМОВЕТЕ, ГРИЖИ ЗА БОЛНИ ПО ДОМОВЕТЕ, ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ДОМОВЕТЕ, ГЛЕДАНЕ НА БОЛНИ ПО ДОМОВЕТЕ, ГРИГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И БОЛНИ ПО ДОМОВЕТЕ, БОЛНОГЛЕДАЧКИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ, ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ